فروشگاه

سایت کیهان اپتیک

keyhanoptic

توضیحات پروژه

سایت کیهان اپتیک

تاریخ ساخت :

آبان ۱۳۹۵

نام شرکت صاحب امتیاز:

عینک سازی کیهان

لینک سایت:

http://keyhanoptic.com

کارهای انجام شده:

طراحی و پیاده سازی وبسایت

جزئیات پروژه

مهارت های به کاربرده شده: طراحی و پیاده سازی وبسایت
مجموعه: طراحی
صاحب امتیاز: عینک سازی کیهان اپتیک

نظر خود را ارسال کنید