فروشگاه

سایت خانه پرینتر

khaneyeprinter

توضیحات پروژه

سایت خانه پرینتر

تاریخ ساخت :

مهر ۱۳۹۵

نام شرکت صاحب امتیاز:

شرکت خانه پرینتر

لینک سایت:

http://khaneyeprinter.com/

کارهای انجام شده:

طراحی و پیاده سازی وبسایت

جزئیات پروژه

مهارت های به کاربرده شده: طراحی و پیاده سازی وبسایت
مجموعه: طراحی
صاحب امتیاز: شرکت خانه پرینتر

نظر خود را ارسال کنید