فروشگاه

سایت ای مجله

emajale

توضیحات پروژه

سایت ای مجله

تاریخ ساخت :

مردادماه ۱۳۹۴

نام شرکت صاحب امتیاز:

گروه ای مجله

لینک سایت:

http://emajale.ir/

کارهای انجام شده:

طراحی سایت

جزئیات پروژه

مهارت های به کاربرده شده: طراحی سایت
مجموعه: طراحی
آدرس: http://emajale.ir/
صاحب امتیاز: سایت ای مجله

نظر خود را ارسال کنید